YACHAKUYPACHI LINGUISTIKATA

Yachakushpayni  Tata Diospa rimananta , kikin alli rimananchipi,  chay  Sociedad Biblika  Atun Wasipi, chay kurso Linguistikata.